S4F Progress AB

Vi skannar idag ca 5 miljoner leverantörsfakturor. I vår kundstock finns såväl privata företag som, landsting, kommuner, konsumentföreningar, fastighetsförvaltare etc.

Denna sida är under omstrukturering! Ny hemsida kommer inom kort!

Upptäck mer om oss

Varför välja oss?

Gör alla dina dokument digitalt tillgängliga!

Nyheter

20170704: S4F Progress AB har i dagarna tecknat ramavtal med Ekonomistyrningsverket (ESV). Läs mer

Fakturaskanning

S4F kan hantera alla era fakturor t.ex. Papperfaktura eller PDF-faktura

Fakturorna tolkas, valideras och kvalitetsäkras innan leverans sker till Ert ekonomisystem. Vi kontrollerar exempelvis: organisationsnummer, bankkontonummer, formatkontroll på datum, kontroll mellan Att betala och moms, matchning av tolkad information mot kundens register kan utföras.

Postmottagning

S4F kan ta hand om Er interna posthantering från ankomst till presentation i datorn.

Dokumentskanning

Utöver fakturaskanning kan vi också skanna, tolka och validera andra dokument såsom avtal, leverantörsedlar m.m.

Om S4F AB

Vi skannar idag ca 5 miljoner leverantörsfakturor!

Företaget S4F Progress AB grundades i maj 2010 men har funnits i branschen sedan 2005.

Totalt skannar vi idag ca 5 miljoner leverantörsfakturor. I vår kundstock finns såväl privata företag som, landsting, kommuner, konsumentföreningar, fastighetsförvaltare etc.

Huvudkontor och vår produktion finns i Fagersta, Västmanland.

Vårt huvudområde är skanning, tolkning, och verifiering av leverantörsfakturor. Men förutom det hanterar vi även andra dokument som avtal leverantörssedlar m.m., allt för att underlätta för exempelvis ekonomiavdelningar.

Sedan december 2017 ägs företaget av Kar Sweden AB, Azets Insight AB, före detta Visma Sverige Holding AB och tillhör idag bolaget Azets.

S4F Progress AB har ett nära samarbete med det av Kar Norge AS ägda företaget Kollektor AS som har sitt säte i Norge och som även de arbetar med fakturskanning, tillsammans bildar vi Azets skanningscenter i Norden. Vi finns även i Finland och Danmark i dagsläget.

Nyheter

2017-07-04

S4F Progress AB har tecknat ramavtal med Ekonomistyrningsverket (ESV) avseende skanningtjänster av leverantörsfakturor.

Avropsavtal får tecknas av statliga myndigheter och andra statliga organisationer enligt

Ramavtalsbilaga 2 – Berättigade att använda ramavtal


Se vidare information via nedanstående länkar:

Skanningtjanst

Ramavtal med S4F Progress AB